Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Základní škola

T.G. Masaryka Jistebník

Naše škola se nachází v malebné krajině obklopena místními rybníky v blízkosti CHKO Poodří. V historické budově školy je 9 tříd, přírodovědná učebna, učebna informatiky, školní jídelna a školní družina. Pro sportovní vyžití je u školy k dispozici nové hřiště. V letošním školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 145 žáků.

Co se u nás děje

Aktuality

Testování žáků ve dnech 22. a 29. 11. 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví schválilo mimořádné opatření, ze kterého vyplývá, že ve dnech 22. a 29. 11. 2021 proběhne plošné testování žáků v celé republice.

Nebudou testování žáci:

- s ukončeným očkováním a prokážou se platným očkovacím certifikátem (TEČKA)

- kteří v posledních 180 dnech prodělali onemocnění Covid-19 a prokážou se potvrzením o prodělané nemoci

- s negativním výsledkem testu z odběrových míst.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, budou třídní schůzky probíhat online (kromě 1. - 3. třídy).

1. - 3. třída - 18. 11. - dle pokynů třídních učitelů

4. třída - 16. 11. -  přes Google meet, dle rezervačního systému

5. - 9. třída - přes Google meet, dle pokynů třídních učitelů

V případě, že potřebujete individuální konzultace s ostatními vyučujícími, kontaktujte je prosím na jejich školních emailech. 

Seznam vyučujících viz níže.

Změna přihlašovacích údajů do učebny Google Classroom

Vážení rodiče a milí žáci,
z důvodu  změny směrnice ohledně GDPR jsme byli nuceni upravit přihlašovací adresu žáků do Google učebny, a to v následujícím znění: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz (ppp = první 3 písmena z příjmení, jjj = první 3 písmena z křestního jména)
příklad: Petr Novák bude novpet.zak@zsjistebnik.cz

HESLO ZŮSTÁVÁ STEJNÉ! 

Výsledky voleb do školské rady

Na základě voleb do školské rady, které se uskutečnily dne 21. a 22. 9. 2021 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, je složení školské rady na období let 2021 – 2024 následující:

Děkujeme našim podporovatelům

Partneři školy

  • Škola servis Mgr. B. Baar MUDr. J. Šindelová
  • Firma ISSM
  • SUN CE TRADING PRAGUE, s.r.o.
  • Lékárna Na Poliklinice Platan s. r. o. - Pharm. Dr. P. Korpas
  • Lesy České republiky