Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Základní škola

T.G. Masaryka Jistebník

Naše škola se nachází v malebné krajině obklopena místními rybníky v blízkosti CHKO Poodří. V historické budově školy je 9 tříd, přírodovědná učebna, učebna informatiky, školní jídelna a školní družina. Pro sportovní vyžití je u školy k dispozici nové hřiště. V letošním školním roce 2021/2022 navštěvuje naši školu 162 žáků.

Co se u nás děje

Aktuality

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 22. září 2022 se konají třídní schůzky:

  • pro I. stupeň (2. - 5. třída) od 15:30
  • pro II. stupeň (6. - 9. třída) od 16:00

Podzimní fotosoutěž

Podzimní výtvarná soutěž

Členská schůze SRPŠ

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na výroční členskou schůzi SRPŠ, která se bude konat

v úterý 19. 9. 2022 od 18.30 hodin v restauraci Na obci.

Program schůze:
1. Přivítání

2. Výroční zpráva hospodaření za školní rok 2021/2022, zásady hospodaření spolku, návrh rozpočtu spolku na školní rok 2022/2023

3. Přihlášení nových členů

4. Rozloučení s těmi, kteří odcházejí

5. Informace o činnosti - různé

Za výkonný výbor spolku

Lucie Svobodová

předseda spolku

Pěšky do školy

Šestý ročník úspěšné výzvy Pěšky do školy se blíží.

Výzva proběhne v rámci Evropského týdne mobility od 16. 9. do 22. 9. V tomto týdnu vyzýváme děti, aby se hýbaly – tedy aby přišly do školy pěšky, na kole či na koloběžce.

Navýšení ceny stravného od 1. 9. 2022

Vážení rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ,

jelikož dochází k velkému nárůstu cen potravin a energií, zvyšujeme od 1. 9. 2022 cenu stravného.

Nové ceny viz tabulka níže.

V případě dotazů jsem na telefonu 792 290 002 nebo mailu jidelna@zsjistebnik.cz

Svobodová Lucie – vedoucí školní jídelny

Seznam sešitů a učebních pomůcek pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
zde naleznete seznam se všemi pomůckami a sešity pro nový školní rok 2022/2023.

pomůcky
sešity 

Děkujeme našim podporovatelům

Partneři školy

  • Škola servis Mgr. B. Baar MUDr. J. Šindelová
  • Firma ISSM
  • SUN CE TRADING PRAGUE, s.r.o.
  • Lékárna Na Poliklinice Platan s. r. o. - Pharm. Dr. P. Korpas
  • Lesy České republiky