Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Na základě voleb do školské rady, které se uskutečnily dne 21. a 22. 9. 2021 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který vydal zřizovatel, je složení školské rady na období let 2021 – 2024 následující:

za rodičovskou veřejnost
  • Michal Kunčický
  • Lucie Svobodová
za školu
  • Mgr. Kateřina Kunčická
  • Eva Tomášková

Starostka obce Mgr. Šárka Storzerová jmenovala členkami školské rady:

  • Mgr. Alenu Myškovou
  • Mgr. Ludmilu Veselou