Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Hlavní úkoly a cíle žákovského parlamentu

 • zapojení žáků do života školy
 • rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost spolupráce
 • předávat názory a náměty žáků týkající se života školy směrem k vedení školy
 • zapojit se do organizace školních akcí a soutěží
 • předávat informace o plánovaných akcích svým třídním kolektivům
 • vést žáky k aktivnímu přístupu k dění ve škole

Jednací řád parlamentuPožadavky na zástupce třídy v žákovském parlamentu

 • je to žák, který zvládá komunikaci s vedením školy, dokáže vyjádřit názor třídy, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, zapojí se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry žákovského parlamentu
 • aktivně se podílí na činnosti žákovského parlamentu

Žákovský parlament tvoří

 • 1–2 zástupci třídních kolektivů (5.–9. třída)
 • členové žákovského parlamentu zvolí předsedu

Schůzky žákovského parlamentu

 • konají se zpravidla každý měsíc, případně dle potřeby, o termínu konání jsou žáci předem informováni
 • schůzku řídí předseda a koordinují ji členové pedagogického sboru
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu (5.–9.)
 • schůzky jsou dokumentovány zápisem

zápisy ze schůzí žákovského parlamentuZpracovaly: vedoucí metodického sdružení učitelů 2. st. Mgr. Markéta Kucserová a Mgr. Markéta Orkáčová
V Jistebníku dne 3. 9. 2021