Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Iva Součková
Kontakt: souckova@zsjistebnik.cz
Asistent pedagoga: Iryna Šablaturová

Program akcí jaro 2023

  • Duben - Eko program Hubert - Hukvaldy
  • 27. 4. Divadlo Hradec Králové (představení se koná ve škole), cena: 60 Kč

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN 1. 9. 2022

2. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Čj M Čj Pr
Úterý Čj
1. skupina
M Hv Čj Čj
2. skupina
Středa Čj M Čj Vv Tv
Čtvrtek Čj
2. skupina
M Pr Čj Čj
1. skupina
Pátek Čj M Pr Tv

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) a padlet.com pro žáky tříd I. stupně


Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák bude novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.

Odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/richterova1/druzina