Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Spolek rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník

Dne 19. 11. 2019 se konala výroční schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ TGM Jistebník. Na této schůzi byla přijata změna stanov spolku. Proběhla volba členů do orgánů spolku. Dále na této schůzi byly schváleny dokumenty týkající se hospodaření spolku, a to: zásady hospodaření spolku, výroční zpráva hospodaření za školní rok 2019/2020 a plánované příjmy a výdaje spolku na školní rok 2019/2020. Podrobnější informace - viz zápis z členské schůze ze dne 19. 11. 2019.

Orgány spolku

Výkonný výbor – za členy byli zvoleni
předseda spolku:  Lucie Svobodová
místopředseda spolku:  Ing. Kateřina Němcová
člen výboru pověřený vedením účetnictví: Martina Vitochová
Kontrolní komise – za členy byli zvoleni
předseda kontrolní komise:  Mgr. Barbora Struminská
člen:  Ing. Martin Gavenda
člen: Bc. Lucie Honová