Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

  Mgr. Jana Brožová
  e-mail: brozova@zsjistebnik.cz

  Konzultace s výchovnou poradkyní

  • pondělí 13:00 - 13:30
  • případně individuálně dle předchozí domluvy

  Činnosti

  • eviduje děti s SPU a integrované žáky
  • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • vede profesní orientaci žáků
  • spolupracuje s PPP Nový Jičín (elokované pracoviště Bílovec) a SPC Ostrava-Zábřeh

  Termíny přijímacích řízení - novinky

  odevzdávání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou ředitelce ZŠ

  odeslání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou (odpovídá zák. zástupce žáka)

  odevzdání podkladů pro vyplnění přihlášek na ostatní střední školy ředitelce ZŠ

  odevzdání přihlášek na ostatní střední školy (odpovídá zák. zástupce žáka)

  termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 1. termín (čtyřleté obory)

  termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 1. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

  termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika)- 2. termín (čtyřleté obory)

  termíny jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk, matematika) - 2. termín (šesti a osmiletá gymnázia)

  náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 1. termín

  náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek – 2. termín

   

  termíny školních přijímacích zkoušek

  termíny talentových zkoušek na střední školy (obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem)

  termíny talentových zkoušek na konzervatoře

  K vyhledávání informací o středních školách můžete využít následující webové stránky: