Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Eva Smolanová
Kontakt: smolanova@zsjistebnik.cz​

příchody a testování

4. třída

Pondělí

7:45 – testování ve třídě (šatna)

Úterý

8:00 (šatna)

Středa

8:00 (šatna)

Čtvrtek

8:00 (šatna)

Pátek

8:00 (šatna)

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 19.4.2021
prezenční výuka

4. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Čj M Tv Aj
Úterý Čj Aj M Vl Hv
Středa Aj Čj M Čj Vv Vv
Čtvrtek M Aj Čj
Pátek Čj M Čj Tv

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 1.3.2021
distanční výuka

4. třída 8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45
Pondělí Čj/Ma 1.sk Čj/Ma 2.sk PŘ obě sk
Úterý Čj/Ma 2.sk AJ 1.sk Čj/Ma 1.sk Čj obě sk
Středa VL obě sk Čj/Ma 1.sk Čj/Ma 2.sk
Čtvrtek Čj/Ma 1.sk AJ 2.sk Čj/Ma 2.sk M obě sk
Pátek Čj/Ma 2.sk Čj/Ma 1.sk Čj obě sk

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude čtvrtá třída využívat stránku https://padlet.com/smolanova/ctvrta 
Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: jmeno.prijmeni.zak@zsjistebnik.cz
Heslo: datum narození ve tvaru RRRRMMDD

Kompletní návod v PDF souboru jak se dostat do Google Učebny.
Odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/tomaskova/druzina