Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Povinně zveřejňované informace

podle § 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení subjektu

Obec Jistebník zřizuje na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. září 2002, které bylo přijato v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a § 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů, ke dni 1. 1. 2003 příspěvkovou organizaci s názvem Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín.

Hlavním účelem organizace je vzdělávání a výchova žáků v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního vzdělávání. Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou (dle zápisu do živnostenského rejstříku).

3. Organizační struktura4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: 
Základní škola T. G. Masaryka Jistebník
okres Nový Jičín PO
742 82, Jistebník 315

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: 
Základní škola Jistebník č. 315

Telefonní číslo: 558 272 455
Elektronická adresa podatelny: skola@zsjistebnik.cz 

5. Případné platby

lze poukázat
na účet 180919478/0300 ČSOB
Platba stravného na účet 274709877/0300 ČSOB

6. IČO

75027372