Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Eva Smolanová
Kontakt: smolanova@zsjistebnik.cz
Asistent pedagoga: Iryna Šablaturová

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ve středu 6. 9. 2023 5. vyučovací hodina nebude dělená, VŠICHNI ŽÁCI KONČÍ VE 12:40!

Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023/2024:AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN Platný od 4. 9. 2023

3. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí

Aj

1. skupina
Aj

2. skupina

Čj M Čj Pr
Úterý Čj M Čj

Aj

1. skupina
Aj

2. skupina

Hv ČJ
1. skupina
Středa Čj M Pr Tv ČJ
2. skupina
Čtvrtek Čj M Pr Vv Vv
Pátek M

Aj

1. skupina
Aj

2. skupina

Čj Tv

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně


Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.

odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/tomaskova/druzina