Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Petra Podponková
Kontakt: podpinkova@zsjistebnik.cz

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2021/2022

Pomůcky 2021/2022
Sešity 2021/2022

.

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 24. 5. 2021
prezenční výuka

3. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Čj M Čj Prv Tv
Úterý Čj M Aj 1./Aj 2. Čj
Středa M Čj Prv Čj Tv
Čtvrtek Aj 1./Aj 2. Čj M Vv Vv
Pátek M Čj Hv Prv Aj 1./Aj 2.

Třídní akce červen 2021
28. 6. ukázka dravých ptáků, cena 50 Kč

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude třetí třída využívat stránku https://padlet.com/souckova/treti 
Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: jmeno.prijmeni.zak@zsjistebnik.cz
Heslo: datum narození ve tvaru RRRRMMDD

Kompletní návod v PDF souboru jak se dostat do Google Učebny.

odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/tomaskova/druzina