Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Aplikace Strava.cz slouží k objednávání stravy a  provozuje ji Veřejná informační služba, spol. s r.o.
Návod k ovládání naleznete zde.


Přihlášení uživatele

Výběr jídelny

Zadejte číslo jídelny 1991.

Uživatel - prijmeni.jmeno
Zadejte uživatele pro přihlášení, označení je uživateli přiděleno na jídelně při registraci. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Heslo - variabilní symbol (lze zjistit z plateb).
Zadejte heslo pro přihlášení uživatele. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Uložit údaje

Pokud je zatrženo, uloží se údaje do cookies v prohlížeči a příště již budou předvyplněny.

Záložky

V přihlašovacím dialogu máte možnost vytvořit 5 záložek a pod nimi uložit údaje pro jednotlivé uživatele.