Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Stanislava Vorlická
Kontakt: vorlicka@zsjistebnik.cz

Program akcí jaro 2023

  • 4. 4. Geologický pavilon VŠB, cena: 60 Kč
  • 25. 4. Mediální gramotnost - prevence PPPP, cena: 60 Kč
  • 27. 4. Divadlo Hradec Králové (představení se koná ve škole), cena: 60 Kč
  • 28. 4. EKO program Hubert - Hukvaldy, cena: vstupné + doprava 260 Kč


AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN platný od 1. 9. 2022

9. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Tv D Rj Z Čj M Vz Tv Ch
Úterý Aj Ch D M Čj F Vv
Středa Z Čj M Pp Rj Hv Pč Ch
Tv D
Čtvrtek Aj F Čj M D Pč D
Tv Ch
Pátek Ch Ov Aj M Čj Tk
Seznam pomůcek pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
zde naleznete seznam se všemi pomůckami a sešity pro nový školní rok 2022/2023.

pomůcky
sešity


Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd II. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.