Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Jana Brožová
Kontakt: brozova@zsjistebnik.cz

Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023/2024:


AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN platný od 4. 9. 2023

9. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí M Rj Z Čj Ch F
Úterý Aj Vz M Čj In TvD
Středa D M Aj Tk Čj TvCh
Čtvrtek Ch M Čj F Ov Vv TvD
Pátek Rj Čj D M Aj TvCh

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd II. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.