Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Jana Brožová
Kontakt: brozova@zsjistebnik.cz,

příchody a testování od 17.5.2021


9. třída

Pondělí

8:00 – testování ve třídě (šatna)

Úterý

8:15 (šatna)

Středa

8:15 (šatna)

Čtvrtek

8:00 – testování (hl. vchod) – v 5. tř.

Pátek

8:15 (šatna)

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 17.5.2021
prezenční výuka

9. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Aj Ch Čj M Vz Tk Jr
Úterý M Jr Čj D F Vv
Středa Pp D Aj M Čj
Čtvrtek M Čj F Aj Z Ov
Pátek Z Ch M Čj Hv Tv (d+ch)

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 1.3.2021
distanční výuka

9. třída 8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 12:00 - 12:45
Pondělí AJ CH ČJ M
Úterý M RJ ČJ D Z
Středa ČJ D AJ M PP
Čtvrtek M ČJ FY AJ
Pátek OV CH M ČJ

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: jmeno.prijmeni.zak@zsjistebnik.cz
Heslo: datum narození ve tvaru RRRRMMDD

Kompletní návod v PDF souboru jak se dostat do Google Učebny.