Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Kucserová
Kontakt: kucserova@zsjistebnik.cz

Testování 22. a 29. 11. 2021

Z důvodu testování žáků 1. třídy v učebně 6. třídy, příjdou šesťáci oba testovací dny na 8:00. 

PROGRAM AKCÍ PODZIM 2021
23. 11. ČSOB finanční gramotnost


AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN 

6. třída 7:05 -
7:50
8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí D ČJ M Z AJ Pp Tv d
Úterý Tv ch AJ F M ČJ
Středa ČJ M Ov Vv Vv Z
Čtvrtek Tv d M AJ F D
Pátek ČJ In M Hv Pp TV ch

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.