Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Kucserová
Kontakt: kucserova@zsjistebnik.cz

Program akcí jaro 2022

3. 5. EKO program Hájenka - Cesta do minulosti, cena 85 Kč vstupné, autobus bude z části hrazen SRPŠ
27. 5. Exkurze Archeopark Chotěbuz, cena 80 Kč vstupné + vlak

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN 

6. třída 7:05 -
7:50
8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí D ČJ M Z AJ Pp Tv d
Úterý Tv ch AJ F M ČJ
Středa ČJ M Ov Vv Vv Z
Čtvrtek Tv d M AJ F D
Pátek ČJ In M Hv Pp TV ch

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.