Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Mgr. Kateřina Kunčická
e-mail: kuncicka@zsjistebnik.cz 

aktuality

Konzultace s metodičkou prevence

  • úterý       13 - 13:45
  • čtvrtek     13 - 13:45 
  • případně individuálně po předchozí domluvě

Činnosti

  • sestavuje preventivní program;
  • spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, okresním metodikem a dalšími odborníky a institucemi;
  • mapuje výskyt rizikového chování ve škole;
  • řeší a eviduje rizikové chování ve škole;
  • zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky;
  • poskytuje materiály a informace všem učitelům a rodičům k dané problematice.

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole