Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Mgr. Kateřina Kunčická
e-mail: kuncicka@zsjistebnik.cz 

aktuality

Preventivní programy červen 2021 – PPPP Ostrava (p. Velička)

po 7. 6. 2021

 

Nebezpečí šikany

 

08:05 – 9:45 

9.

50 Kč

po 7. 6. 2021

Nebezpečí kyberšikany

10:05 – 11:45 

5.

50 Kč

11. 6. 2021

 

Drogy v dospívání

(a jiné závislosti)

08:05 – 9:45 

8.

50 Kč

11. 6. 2021

Nebezpečí šikany

10:05 – 11:45 

6.

50 Kč

Konzultace s metodičkou prevence

  • úterý       13 - 13:45
  • čtvrtek     13 - 13:45 
  • případně individuálně po předchozí domluvě

Činnosti

  • sestavuje preventivní program;
  • spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, okresním metodikem a dalšími odborníky a institucemi;
  • mapuje výskyt rizikového chování ve škole;
  • řeší a eviduje rizikové chování ve škole;
  • zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence pro žáky;
  • poskytuje materiály a informace všem učitelům a rodičům k dané problematice.

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole