Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Organizace týdne od 27. – 30. 6. 2022

  • 1. - 5. třída – konec vyučování v 11:40 hodin
  • 6. - 9. třída – konec vyučování ve 12:40 hodin
  • Pondělí 27. 6. – promítání 3. - 9. třída (50 Kč na žáka)
  • Úterý 28. 6. – třídnické práce, úklid třídy
  • Středa 29. 6. – třídnické práce, úklid třídy

27.06.2022Číst více

Seznam sešitů a učebních pomůcek pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
zde naleznete seznam se všemi pomůckami a sešity pro nový školní rok 2022/2023.

pomůcky
sešity 

22.06.2022

Odhlašování obědů v posledním týdnu

Vážení rodiče,

z důvodů vyrovnání finanční normy není možné poslední dva dny před ukončením školního nebo kalendářního roku stravu přihlásit ani odhlásit. 

Děkuji za pochopení Svobodová, vedoucí školní jídelny

22.06.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Jistebník okres Nový Jičín, Jistebník 315, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:   9. 6. 2022   od 12:00  do 14:00

Místo zápisu / Місце запису: Ředitelství základní školy, Jistebník 315

01.06.2022Číst více

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Vážení rodiče,

v níže přiloženém dokumentu naleznete seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od září 2022.

Uchazeči jsou uvedeni pod čísly, která obdrželi u zápisu.


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

ředitelka školy
Mgr. Dagmar Pavlíčková

29.04.2022