Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní schůzky

Třídní schůzky 2. - 5. ročník
Datum: čtvrtek 21. 9. 2023
Čas: 15:30 hodin

Třídní schůzky 6. - 9. ročník
Datum: čtvrtek 21. 9. 2023
Čas: 16:00 hodin

13.09.2023

Školní družina

Provoz školní družiny první školní den (4. 9. 2023) bude zahájen ihned po vyučování a ukončen v 15 hodin.

Od úterý 5. 9. 2023 je běžný provoz.

Vzhledem k tomu, že děti nemají zatím vyplněné odchody na zápisním lístku, musí mít každé přihlášené dítě, které v tento den do družiny půjde, vyplněn lístek s časem odchodu a zda jde domů samo či s doprovodem. Dítě, které do družiny nepůjde vůbec, musí mít omluvenku, pokud si jej rodič nevyzvedne osobně.

Eva Tomášková, vedoucí ŠD

31.08.2023

Organizace vyučování pro 1. ročník

  • Pondělí 4. 9. 2023 zahájení v 8:00 hodin na Obecním úřadě v Jistebníku, poté přesun žáků a zákonných zástupců do školy
  • úterý 5. 9. 2023 vyučování od 8:00 do 9:45 hodin
  • středa 6. 9. 2023 vyučování dle rozvrhu, konec 10:50 hodin
  • čtvrtek 7. 9. 2023 vyučování dle rozvrhu, konec 10:50 hodin
  • pátek 8. 9. 2023 vyučování dle rozvrhu, konec 11:45 hodin.

Při zkráceném vyučování budou přihlášení prvňáčci ve školní družině.

31.08.2023

Organizace vyučování pro 2. - 9. ročník od 4. 9. - 8. 9. 2023

  • Pondělí 4. 9. 2023 vyučování do 9:45 hodin, obědy od 10:00 - 11:00 hodin (1. 9. není ranní družina);
  • úterý 5. 9. 2023 žáci prvního i druhého stupně – konec vyučování v 11:45 hodin;
  • od středy 6. 9. 2023 žáci prvního i druhého stupně – výuka podle rozvrhu (do konce týdne není odpolední vyučování).

30.08.2023

Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zde najdete seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023/2024.

02.07.2023

Organizace závěru školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se konec školního roku. Pár organizačních pokynů:

pondělí 26. 6. až čtvrtek 29. 6. 2023

1. stupeň: program s třídním učitelem, výuka končí v 11:45h
2. stupeň: program s třídním učitelem, výuka končí v 12:40h

pátek 30. 6. 2023

rozdávání vysvědčení:
1. stupeň: 8:00 – 9:00h, oběd od 9h
2. stupeň: 8:00 – 8:45, oběd od 8:45h

Rozloučení se žáky 9. ročníku – v 10:00h na Obecním úřadě v Jistebníku.

ŠD – 6:00 – 9:00 11:45 – 16:30, v pátek 30. 6. pouze do 15h

Prosím rodiče, aby si nejpozději do středy 28. 6. přihlásili nebo odhlásili obědy do konce června.

Přejeme pohodové prázdniny plné zážitků.

Vedení školy

23.06.2023

Návrat 1., 3. a 4. třídy ze školy v přírodě

Očekávaný příjezd 1., 3. a 4. třídy ze školy v přírodě je dnes kolem 11 hodin k Oáze.

30.06.2023

Rozhodnutí o přijetí

02.05.2023

Navýšení ceny stravného od 1. 9. 2022

Vážení rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ,

jelikož dochází k velkému nárůstu cen potravin a energií, zvyšujeme od 1. 9. 2022 cenu stravného.

Nové ceny viz tabulka níže.

V případě dotazů jsem na telefonu 792 290 002 nebo mailu jidelna@zsjistebnik.cz

Svobodová Lucie – vedoucí školní jídelny

30.08.2022Číst více

Seznam sešitů a učebních pomůcek pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
zde naleznete seznam se všemi pomůckami a sešity pro nový školní rok 2022/2023.

pomůcky
sešity 

22.06.2022

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Jistebník okres Nový Jičín, Jistebník 315, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:   9. 6. 2022   od 12:00  do 14:00

Místo zápisu / Місце запису: Ředitelství základní školy, Jistebník 315

01.06.2022Číst více

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

Vážení rodiče,

v níže přiloženém dokumentu naleznete seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání od září 2022.

Uchazeči jsou uvedeni pod čísly, která obdrželi u zápisu.


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání

ředitelka školy
Mgr. Dagmar Pavlíčková

29.04.2022