Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Iva Součková
Kontakt: souckova@zsjistebnik.cz
Asistent pedagoga: Kateřina Martínková

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN platný od 4. 9. 2023

1. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Čj M Čj Pr
Úterý Čj M Tv Hv
Středa M Čj Čj Vv
Čtvrtek Čj M Tv Čj
Pátek Čj Pr Čj

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) a padlet.com pro žáky tříd I. stupně


Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák bude novpet.zak@zsjistebnik.cz
Odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/richterova1/druzina