Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Iva Součková
Kontakt: souckova@zsjistebnik.cz

Program akcí jaro 2022


AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN 1. 11. 2021

1. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí ČJ M Pr
Úterý ČJ
1. skupina
M Tv ČJ ČJ
2. skupina
Středa ČJ M ČJ Hv
Čtvrtek ČJ
2. skupina
Pr ČJ VV ČJ
1. skupina
Pátek ČJ M TV ČJ

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) a padlet.com pro žáky tříd I. stupně


Pro realizaci online výuky pak aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák bude novpet.zak@zsjistebnik.cz


https://padlet.com/souckova/prvni odkaz na padlet, kde najdete veškeré informace.


Odkaz na padlet školní družiny https://padlet.com/richterova1/druzina