Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Orkáčová
Kontakt: orkacova@zsjistebnik.cz

příchody a testování 

7. třída

Pondělí

7:45 – testování (šatna)- v jídelně

Úterý

8:00 – 8:05 (šatna)

Středa

8:00 – 8:05 (šatna)

Čtvrtek

8:00 – testování (hl. vchod)- v 5. třídě

Pátek

8:00 – 8:05 (šatna)

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 10. 5. 2021
prezenční výuka

7. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí Jr M F Čj Z Pp
Úterý M Jr Aj Z Tv (d+ch)
Středa M Aj D Čj In Vv
Čtvrtek Vv F Čj M Aj Hv
Pátek Čj M Pp D Ov

AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ OD 1. 3. 2021
distanční výuka

7. třída 8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 12:00 - 12:45
Pondělí RJ M FY ČJ
Úterý M RJ AJ Z
Středa M AJ D ČJ
Čtvrtek Pp ČJ M AJ
Pátek ČJ M Pp D

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: jmeno.prijmeni.zak@zsjistebnik.cz
Heslo: datum narození ve tvaru RRRRMMDD
Kompletní návod v PDF souboru jak se dostat do Google Učebny.