Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Malaníková
Kontakt: malanikova@zsjistebnik.cz

TŘÍDNÍ SCHŮZKY
Vážení rodiče, třídní schůzky proběhnou online ve čtvrtek 18. 11. v 17:00 prostřednictví Google meet přes učebnu Občanská výchova 7.

V případě dotazů se prosím obraťte na email malanikova@zsjistebnik.cz 

PROGRAM AKCÍ PODZIM 2021
23. 11. ČSOB - finanční gramotnost


AKTUÁLNÍ ROZVH HODIN PLATNÝ 

7. třída 7:05
-
7:50
8:05
-
8:50
9:00
-
9:45
10:05
-
10:50
11:00
-
11:45
11:55
-
12:40
12:50
-
13:35
14:05
-
14:50
Pondělí F AJ 1. skupina
In 2. skupina
M D RJ Pp Tv d
Úterý TV ch ČJ 1. skupina
RJ 2. skupina
ČJ M Z AJ 2. skupina
In 1. skupina
Středa D AJ M Hv Vv Vv Ov
Čtvrtek Tv d ČJ Z M Aj
Pátek Pp F M ČJ 2. skupina
RJ 1. skupina
ČJ Tv ch

Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd I. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz
Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.