Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Kucserová
Kontakt: kucserova@zsjistebnik.cz


Seznam sešitů a pomůcek pro školní rok 2023/2024:


aTUÁLNÍ ROZVH HODIN platný od 4. 9. 2023

8. třída 8:05 - 8:50 9:00 - 9:45 10:05 - 10:50 11:00 - 11:45 11:55 - 12:40 12:50 - 13:35 14:05 - 14:50
Pondělí D Čj M Rj Vv - sudý
Pč - lichý
Vv - sudý
Pč - lichý
Úterý Ch Z M Vz Aj Hv TvD
Středa Aj D Čj M Rj Ov TvCh
Čtvrtek Z Čj Aj In M TvD
Pátek Čj F M Čj Ch TvCh


Online výuka s využitím aplikace Google Classroom (Učebna) pro žáky tříd Ii. stupně

Pro zadávání učiva a materiálů k mimořádné výuce bude škola využívat aplikaci Google Učebna a Meet. Pro tyto potřeby zřídila škola pro všechny své žáky žákovské účty v doméně zsjistebnik.cz.

Žákovský účet ve tvaru: pppjjj.zak@zsjistebnik.cz
příklad: Petr Novák novpet.zak@zsjistebnik.cz

Kompletní návod v pdf pro přihlášení do Google classroom.