Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Provoz školní družiny

Ráno

Po, čt, pá 6:00 - 8:00 hodin
Út - st 6:00 - 9:00 hodin

Vychovatelka: Eva Tomášková 
Vychovatelka: Pavla Richterová 

Odpoledne

Po - pá 11:45 - 16:30 hodin
I. oddělení  - 1. třída + část 2. třídy, budova školní družiny - vychovatelka P. Richterová, tel: 737 574 875
II. oddělení -  2. třída + část 3. třídy, budova ZŠ - vedoucí vychovatelka E. Tomášková, tel: 724 384 774
III. oddělení - 3. třída + 4. třída, budova ZŠ -  vychovatelka Z. Gewinnerová, tel: 724 375 197