Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Hlavní úkoly a cíle žákovské samosprávy

 • zapojení žáků do života školy
 • rozvíjet komunikační dovednosti a schopnost spolupráce
 • předávat názory a náměty žáků týkající se života školy směrem   k vedení školy
 • zapojit se do organizace školních akcí a soutěží
 • předávat informace o plánovaných akcích svým třídním kolektivům
 • vést žáky k aktivnímu přístupu k dění ve škole

Požadavky na zástupce třídy v žákovské samosprávě

 • je to žák, který zvládá komunikaci s vedením školy, dokáže vyjádřit názor třídy, dokáže poskytnout pomoc, zajímá se o druhé lidi, o svět kolem sebe, zapojí se do diskuse i řešení problémů
 • reprezentuje názory celé třídy, seznamuje třídu se závěry žákovské samosprávy
 • aktivně se podílí na činnosti žákovské samosprávy

Žákovskou samosprávu tvoří

 • 1 – 2 zástupci třídních kolektivů (4. – 9. třída)
 • členové žákovské samosprávy zvolí předsedu

Schůzky žákovské samosprávy

 • konají se 1x za dva měsíce, případně dle potřeby, o termínu konání jsou žáci předem informováni
 • schůzku řídí předseda a koordinuje ji člen pedagogického sboru
 • účastní se alespoň jeden zástupce za třídu (4. – 9.)
 • schůzky jsou dokumentovány zápisem

Zpracovala: vedoucí metodického sdružení učitelů 2. st. Svatava Dreslerová
V Jistebníku dne 1.9.2017