Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, p. o. jako příslušný správní orgán podle § 46 odst. 1 a  §165, odst. 2 písmeno e) zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb. (správní řád) vydává následující                       

rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022:

Uchazeč (dle přiděleného evidenčního čísla)

0121

1821

0221

1921

0321

2021

0421

2121

0521

2221

0621

2321

0821

2421

0921

2521

1121

2621

1221

2921

1321

3021

1421

3121

1521

3221

1621

3421

1721

 

Poučení:  V souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) lze proti rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání posílejte na adresu: Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín, p. o., Jistebník 315, 742 82 Jistebník.

Jistebník 30. 4. 2021                                                   Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy

Vloženo: 30.04.2021