Jistebník č. 315, 742 82 Jistebník

Základní škola

T.G. Masaryka Jistebník

Naše škola se nachází v malebné krajině obklopena místními rybníky v blízkosti CHKO Poodří. V historické budově školy je 9 tříd, přírodovědná učebna, učebna informatiky, školní jídelna a školní družina. Pro sportovní vyžití je u školy k dispozici nové hřiště. V letošním školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 145 žáků.

Co se u nás děje

Aktuality

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 10. 5. se vrací rotačně i druhý stupeň.
Ve škole se budou prezenčně vzdělávat žáci 1., 3., 6., 7. třídy a děti rodičů IZS. Všichni žáci se budou testovat antigenním testem v pondělí. Druhý stupeň (6. + 7. třída) i ve čtvrtek. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Organizace výuky od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 3. 5. 2021 se pro náš kraj kromě testování žáků nic nemění.

Ve škole se budou prezenčně vzdělávat žáci 2., 4. a 5. třídy. Žáci těchto tříd se budou testovat antigenním testem pouze 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Žáci se učí podle aktuálně platného rozvrhu (viz jednotlivé třídy).

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Vážení rodiče,

níže naleznete rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Uchazeči jsou uvedeni dle přiděleného evidenčního čísla.

Individuální konzultace pro žáky

Vážení rodiče, 

připomínáme, že děti mají stále možnost využití individuálních konzultací. Rozpis jednotlivých vyučujících naleznete níže. Konzultace jsou vždy po předchozí domluvě s vyučujícím.

Informace k provozu školy od 26.4.2021

Vážení rodiče,

od 26. dubna budou prezenčně navštěvovat školu žáci 1. a 3. třídy a žáci rodiču IZS. V pondělí a ve čtvrtek bude opět probíhat testování antigenními testy.

Informace k organizaci výuky od 19. 4.

Vážení rodiče,

informace k organizaci výuky od pondělí 19.4. pro 2., 4. a 5. třídu naleznete u příslušných tříd. Zbývající ročníky (1. a 3. ročník a celý druhý stupeň) se vzdělávají distančně.

Mgr. Dagmar PavlíčkováInformace k organizaci školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

informace o organizaci výuky od 12. 4. naleznete v přiložených souborech a odkazech.

Individuální konzultace pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, dle rozhodnutí MŠMT jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce žáka).

Děkujeme našim podporovatelům

Partneři školy

  • Škola servis Mgr. B. Baar MUDr. J. Šindelová
  • Firma ISSM
  • SUN CE TRADING PRAGUE, s.r.o.
  • Lékárna Na Poliklinice Platan s. r. o. - Pharm. Dr. P. Korpas
  • Lesy České republiky