Základní škola T.G. Masaryka Jistebník

Třídy

Aktualita


21.10.2016 -

Sázeli jsme stromy

 

Během letních prázdnin se na starostu obce p. J. Vorala obrátila s dotazem p. Lenka Dočkalová a Monika Kořená, zda by se v naši obci našla lokalita pro výsadbu stromů. Paní L. Dočkalová je členkou neziskové organizace Sázíme stromy (fungují jako prostředník mezi sponzory, okrasnými školkami, městskými úřady a dobrovolníky). Zabývají se sázením stromů a keřů na místech, která jsou pečlivě vybírána ve spolupráci s obecními úřady a dalšími společnostmi. Jejich hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje stromů, sázet remízky a doplňovat stromy do sadů a všude tam, kde to dává smysl.

Pro výsadbu byla vytipována tři místa, a to prostranství před kulturním domem, akátová alej a prostranství kolem základní školy.  Firma DHL, která byla hlavním sponzorem této akce a uhradila finanční náklady spojené s nákupem stromů, vybrala lokalitu školní zahrady.

V sobotu 15. 10. 2016 došlo tedy k výsadbě okrasných a ovocných stromů v areálu školy za účasti p. starosty J. Vorala, p. L. Dočkalové a p. Plhákové (členky spolku Sázíme stromy) vedoucího leteckého oddělení  DHL z Brna p. P. Šimoníka a zástupců z řad DHL Ostrava  a rodinných příslušníků. Před školou byly vysázeny pod odborným dohledem zahradnice Moniky Kořené (www.ktgardens.cz) dva stromy moruše (kterých bylo v minulosti více, neboť žáci se v minulých letech věnovali chovu bource morušového, listy z těchto stromů pak použili pro krmení housenek) a strom ginkgo biliba.

Ve školní zahradě je to pak okrasný strom catalpa a ovocné stromy jabloně, švestky a kdoule.

Firmě DHL stejně jako organizátorům Sázíme stromy patří naše velké poděkování za zkrášlení a ozelenění školní zahrady. Děkujeme.

V případě, že byste měli zájem podpořit činnost spolku Sázíme stromy kontaktujte p. L. Dočkalovou e-mail lenka.dockalova@sazimestromy.cz

 Fotografie z akce zde.

Mgr. Š. StorzerováKontakty


Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace


Kontaktní adresa:

ZŠ T.G. Masaryka Jistebník
742 82 Jistebník č. 315

e-mail:
zsjistebnik@seznam.cz

Kancelář školy:

tel.:   +420 558 272 455
mob.: +420 739 821 055


Školní družina:

mob.: +420 737 574 875

e-mail:
druzina.jistebnik@seznam.czŠkolní jídelna:

volání
tel.: +420 558 272 456 (vedoucí ŠJ)


volání + sms
tel.: +420 792 290 002 (kuchyně)

e-mail:
jidelna.jistebnik@seznam.cz

Pedagogičtí pracovníci zde.
Administrace >>